maanantai 5. kesäkuuta 2017

Hyvää mittaamaan

Me-säätiö on tehnyt hyvää työtä miettimällä hyvinvointia lisäävän toiminnan vaikuttavuusketjua Hyvän mitta -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa resurssien vaikuttavasta käytöstä.

Hyvän mitta -mallia (ks. kuva) voidaan hyvin käyttää minkä tahansa organisaation palvelun tai kehittämishankkeen suunnitteluun, vaikka Me-säätiö onkin keskittynyt pääosin lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen vähentämiseen.

Hyvän mitta -mallissa vastaus siihen, mitä halutaan, löytyy tarpeen, vision ja vaikuttavuuden kautta. Se, mitä konkreettisesti halutaan toiminnalla saavuttaa ja mitä myös mitataan, löytyvät tarkastelemalla tavoitteita ja tuloksia. Konkreettinen tekeminen tulee näkyviin toimenpiteissä ja resurssien käytössä.

Monen organisaation palvelun tai hankkeen vaikuttavuusketju saattaa jäädä helposti vaillinaiseksi. Esimerkiksi tarve voidaan perustella hyvin, mutta tavoite ja tulokset voivat olla epäselvät. Joskus tavoite ja odotettu tuloskin voi olla selvä, mutta resursseja ja tuloksia tuovia toimenpiteitä ei ole kovin tarkasti mietitty.

Hyvän mittaa voi käyttää hyvin myös toiminnan tarkistuksen, laadun kehittämisen ja arvioinnin kehikkona. Tarkemmin malliin voit tutustua Hyvän mitta raportista (osa 2).


Hyvän mitta. Kuvakaappaus täältä


JK
juha.kesanen(at)selede.fi
Facebook/Palveluksessanne
Twitter @JuhaKe
www.selede.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti