keskiviikko 4. helmikuuta 2015

Käyttäjäkokemuksia koulunpenkiltä


Pitkäaikainen haaveeni toteutui päästessäni 1,5 vuotta sitten opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Helian ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Viime jouluna sain paperit ulos.

Kun mietin ammatillista opettajan koulutusta palveluna tai omina käyttäjäkokemuksina, nousee mieleeni kolme asiaa: henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, ohjaava opettaja ja pienryhmä.

Ennen kuin varsinainen opetus alkoi, jokainen opiskelija teki oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa (heksin). Heksissä sovitettiin yhteen omia ammatillisia tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita sekä ammatillisen opettajan koulutuksen opetussuunnitelman oppimistavoitteita.

Heksin avulla pääsi miettimään, mistä olen kiinnostunut, mitä tavoittelen ja mistä haaveilen. Samalla tuli peilattua ja konkretisoitua omia tavoitteita opetussuunnitelman tavoitteisiin. Tämä ohjasi minua siten, että opetusharjoittelu, opettajan työn tutkimisen ja kehittämisen sekä syventävien opintojen opinnot suuntautuivat palvelujen, toimintojen ja prosessien yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Varsinkin aikuisten oppimisen pitäisikin aina kytkeytyä tai ainakin yrittää kytkeytyä henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Kunkin opiskelijan opintoja ohjasi ohjaava opettaja. Meidän 15 hengen ryhmän ohjaava opettaja oli juuri sopiva minulle. Hän antoi tilaa ja kunnioitti oppilaiden ja tässä tapauksessa minun oppimiseni polkua. Tämä lisäsi entisestään vastuunottoa ja innostusta opintoihin. Ohjaavaa opettajaa seuratessa minulle vahvistui käsitys siitä, että jokainen opettaja on ja saa olla omanlaisensa vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Kolmas tärkeä opettajakoulutuksen tekijä oli minulle pienryhmän tuki. Meidän viiden hengen pienryhmässä pystyi jakamaan asioita ja varmistamaan esimerkiksi sen, että yksittäisissä tehtävissä on oikeilla reiteillä. Pienryhmältä tuli kehittävää palautetta esimerkiksi opetusharjoittelusta. Työryhmän suljettuun blogiin oli hyvä kirjoittaa eri teemoista ja suodattaa ja reflektoida asioita. Tunnelma ryhmässä oli rento, hauska ja  kuitenkin tavoitesuuntautunut. Ryhmän perustehtävänä oli tukea opettajaksi valmistumista.

Tärkeitä tekijöitä ammatillisen opettajan opinnoissa oli juuri oman polun löytäminen, hyvä ohjaava opettaja sekä yhteisöllisyys eli pienryhmä.
                                                         
 Hyvä opettaja...


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti